india's state,cheif minister and governers in hindi

भारत के राज्य, राजधानी , मुख्यमंत्री और राज्यपाल

January 20, 2018 1

भारत के राज्य ,राजधानी,मुख्यमंत्री और उनके राज्यपाल   महाराष्ट्र राजधानी : मुंबई मुख्यमंत्री :देवेन्द्र फड़णविस राज्यपाल : सी. विद्यासागर   जम्मू कश्मीर राजधानी :श्रीनगर मुख्यमंत्री […]